“ကောင်းသော များအတွက် နည်းပညာ”: နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှုမှ ဥရောပ ရဲ့ အဖြေ