“राम्रो प्रविधि”: टेक्नोलोजी नवाचारको लागि युरोपको उत्तर