चीन एनएफटी साप्ताहिक: सबैभन्दा लोकप्रिय नयाँ एनएफटी