အမေဇုန်၏ လက်ဝါးကြီးအုပ် ရမ်းကားမှုဖြင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ ဝင်ပြိုင်မည်