New Horizon Health

ผู้บุกเบิกการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของจีน New Vision Health ระดมทุน 2.42 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

हङकङमा शुरुआती सार्वजनिक प्रस्तावमा चीनको क्यान्सर स्क्रीडिङ अग्रगामी स्वास्थ्य 2.42 बिलियन हङकङ डलर उठाइयो

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

တရုတ်ကင်ဆာစိစစ်ရေး ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က အမြင်အာရုံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဟောင်ကောင်မှာ ပထမဆုံး လူသိရှင်ကြား ရှယ်ယာဝင်အဖြစ် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ သန်း ၂၄.၂ သန်း စုဆောင်းထား

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

ਚੀਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਲਥ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ 2.42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

ผู้บุกเบิกการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของจีน New Vision Health ระดมทุน 2.42 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

ผู้บุกเบิกการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของจีน New Vision Health ระดมทุน 2.42 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

हङकङमा शुरुआती सार्वजनिक प्रस्तावमा चीनको क्यान्सर स्क्रीडिङ अग्रगामी स्वास्थ्य 2.42 बिलियन हङकङ डलर उठाइयो

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

हङकङमा शुरुआती सार्वजनिक प्रस्तावमा चीनको क्यान्सर स्क्रीडिङ अग्रगामी स्वास्थ्य 2.42 बिलियन हङकङ डलर उठाइयो

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.

တရုတ်ကင်ဆာစိစစ်ရေး ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က အမြင်အာရုံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဟောင်ကောင်မှာ ပထမဆုံး လူသိရှင်ကြား ရှယ်ယာဝင်အဖြစ် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ သန်း ၂၄.၂ သန်း စုဆောင်းထား

On Feb. 18, biotechnology company New Horizon Health (6606.HK) raised HK$2.42 billion in an initial public offering (IPO) in Hong Kong, with the firm’s IPO being oversubscribed 4133 times.