Pinahiran ng iskandalo ng pandaraya, ang Ruixing Coffee ay naghahanap ng isang paraan