ဟွာဝေးရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့ Big Entrepreneurs နဲ့ နီးစပ်တဲ့ Critical Point Relationship အပေါ်