ในเหตุการณ์ฝน 500 ปีสเปรดชีตช่วยชีวิตคนหลายร้อยคนตลอด 24 ชั่วโมง