दर्ता पूरा गर्न को लागी बागलुङ कार संग औपचारिक रूप देखि स्थापित भएको थियो, सीईओ लेई जुन सूर्य एक फोटो को बाहिर-जो उनको साथ हो?