चीन वीसी साप्ताहिक: हर्ममको नयाँ राउन्ड र सेकोआ नयाँ निधि