अमेजनको एकाधिकार र चिनियाँ कम्पनीको प्रतियोगिताको रक्षा गर्दैन