Tingnan ang teknolohiya sa loob ng Mga Larong Olimpiko, ito ay hindi pa naganap