หนึ่งปีของ Metaverse hype ถึงจุดสุดยอดด้วย Baidu เปิดตัว Xirang