Sa China, maaari kang pumunta sa kolehiyo at maging isang social media influencer