ਚੀਨ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ,ਚੀਨ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫਿਸਲ WeChat ਜਨਤਕ ਨੰਬਰਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ)” ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੌਗਿਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਲੀਜ਼, ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਗੇ.

ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ.

ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ:ਖੇਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਨਿਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.