Wency Chen

बलात्कारको आरोपमा लियू कियांग ईस्टले सजायको क्षतिपूर्तिको लागि सोधे

शुक्रबार, मिनेसोटा, एक अदालतले चार घन्टाको सुनुवाई गर्यो, सम्पादक लिय जिंग्याओले लियू जिफाई र चिनियाँ विद्युत व्यवसायी विशाल ज्याङ्डोंगलाई सजायको क्षति पुर्याए। उनले व्यक्तिगत रूपमा सुनुवाईमा भाग लिइन्।