Wei Li

Tencent क्लाउड उप-ब्रान्ड अडियो र भिडियो उत्पाद विकासकर्ता समाधान सुरु गर्यो

Tencent क्लाउड सेवा क्षेत्रले नयाँ अडियो र भिडियो उप-ब्रान्ड सुरु गर्यो, एकीकृत सफ्टवेयर उपकरणहरू र कार्यक्रमहरूको एक सेट प्रदान गर्नेछ, उत्पादन विकासलाई सरल बनाउन, सबै उद्योगहरूको अन्त-प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न।