Kevin Zhou

चीनको जेफ बेजोस

विभिन्न व्यक्तिहरूले यस मुद्दामा फरक राय पाउन सक्छन्। तर म मेरो दिमागमा सबैभन्दा राम्रो छनौट प्रदान गर्न चाहन्छु: अमेरिकी समूह-सार्वजनिक टिप्पणी सीईओ वांग जिंग।