स्मार्ट चिप कम्पनी सीआईएक्सले लाखौं डलरको मूल्य प्राप्त गर्यो