बागलुङ सीईओ लेई जुन रिलीज मिक्स एक्स बोल्ड 2, रेडमी K50 गति संस्करण र अन्य उत्पादनहरू