Isang Olimpikong Laro, dalawang buhay sa palakasan