พูดคุยกับ CEO Superhexa ซึ่งเป็น บริษัท ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Xiaomi ซึ่งกำหนดอนาคตของกล้อง