น้ำหยดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในศักยภาพในการเติบโตของ