จากนักเรียนมัธยมปลายถึงเจ้าของ Guinness World Records ได้อย่างไร: Chinese Vlogger Li Ziqi สอนคนหลายล้านคนให้ อยู่กับโลก