हुआईईका प्रमुख वित्तीय अधिकारी परीक्षणको नतिजा नजिक पुग्यो, चीन र क्यानाडाको बीच सम्बन्ध कसरी महत्वपूर्ण बिन्दुमा आउन सक्छ