एक मिश्रित वास्तविकता सिर्जना गर्न सबैको लागि-वास्तविक सीईओ ज्यू ची भ्रमण गर्नुहोस्