एनएफटी विश्वास गर्दछ कि चीनी कला बजार को गति बudding छ, तर चिंता अझै पनि छ,