LatePost

เมื่อ Xiaomi Automobile เสร็จสิ้นการลงทะเบียน CEO Lei Jun ถ่ายรูปกลุ่ม – ใครอยู่กับเขา

ห้าเดือนหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ของจีน Xiaomi ประกาศผ่านบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการว่าได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียนอุตสาหกรรมและการค้าของ Xiaomi Automobile Co Ltd เมื่อวันที่ 1 กันยายน