Jiemian

Xiaomi สร้างรถยนต์ในขณะนี้ – วิธีการทำงานของแผน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Xiaomi ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Lei Jun ประกาศผ่านบัญชี Weibo ของเขาว่า Xiaomi Automobile Co Ltd ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 10 พันล้านหยวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ