UK

TikTok Shop သည္ လက္ရွိတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ စမ္းသပ္ေနၿပီး ယင္းအက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ထား

Son Tone Store သည္ လက္ရွိတြင္ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံတြင္ စမ္းသပ္ေနသည့္ e-commerce ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ကုန္သည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး Son Tone App မွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။