technology

QR Code: นวัตกรรม Covid ในสหรัฐอเมริกาวิถีชีวิตในประเทศจีน

แอปพลิเคชั่นพื้นฐานของ QR Code รวมถึงการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่การชำระเงินและการสั่งซื้อร้านอาหาร แต่มันสามารถทำได้มากกว่านี้