Sa pagtaas ng “ekonomiya ng atensyon”, ang maling impormasyon na nakapalibot sa Tokyo Olympics ay kumakalat sa social media ng Tsino