ਚੀਨੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ