Thorsten Jelinek

राय: डिजिटल संप्रभुता जालबाट सावधान रहनुहोस्

20 औं शताब्दीमा टेलीकम टेक्नोलोजी, टर्चकेच र संरक्षणवादको क्षेत्रमा एक प्रमुख स्थानमा रहेको छ। 1 9 70 को दशकमा, बजार उदारीकरण र इन्टरनेट-आधारित टेक्नोलोजीले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ युग खोल्यो, विकास बढायो र लाखौं मानिसलाई लाभ पुऱ्यायो।