ไม่มีทางเลือก: ถึงเวลาแล้วที่ฮ่องกงจะต้องลองใช้รูปแบบการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ที่แตกต่างกัน