အဘယ်ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများသည် တရုတ်၏ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ စက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးထွားမှုကို အလောင်းအစား လုပ် ကြသည်