ด้วยการเพิ่มขึ้นของ เศรษฐกิจความสนใจ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรอบ ๆ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวได้แพร่กระจายอย่างบ้าคลั่งในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน