चीन वेंचर कैपिटल हप्ता: कर, बिजुली साइकल, डिस्फिगरेसन