चीनको स्कीइङ बूम: सोशल मिडियामा फैलिएको छ, बाहिरी रिसोर्ट रिसोर्टको बोरिंग