कम्पनीले क्यामेराको भविष्यलाई आकार दिन कम्पनी सुपरहेक्स सीईओ कुराकानीलाई समर्थन गर्दछ